jugoLink

jugoLink. Pregled postjugoslovanskih raziskovanj je časopis za mlade raziskovalce iz postjugoslovanskega prostora. Časopis se ukvarja s tematikami, ki bi jih nekateri imenujejo »jugoslovanske študije«, kar pa ni izključni kriterij in domet objavljenih prispvekov. Časopis izhaja v spletni obliki in je dostopen brezplačno.

Ideja

Več kot 20 let po razpadu Jugoslavije lahko v sferi znanstvenega raziskovanja opazimo izredno paradoksalno situacijo: po eni strani se danes mnogi raziskovalni centri, ki so še do 90.let prejšnjega stoletja pripadali skupnemu akademskemu prostoru, skušajo v svojih (nacionalnih) kontekstih vsak po svoje povezati z mednarodnimi institucijami. Na drugi strani pa skorajda ne obstaja nobeno sodelovanje med centri in institucijami v isti regiji. Čeprav seveda obtajajo sporadični in individualni kontakti – nekatere vezi niso bile nikoli prekinjene – bi bilo treba več pozornosti nameniti vzpostavljanju (nove) raziskovalne javnosti v postjugoslovanskem prostoru. Skupnostna raziskovalna javnost je pogojena ne samo z nekdanjo skupno institucionalno strukturo in jezikovno povezanostjo. Zgolj površen pogled na nekatere teme, teoretske pristope in izbrane metodologije novih raziskav, ki se v večji meri tičejodružbenih ved v tej regiji, kaže na niz podobnosti. Pogostoma postane to jasno na mednarodnih raziskovalnih konferencah, kjer se raziskovalci znajdejo v situaciji, da se jih usmeri na raziskovalce iz prav postjugoslovanske regije, za katere pa še niso slišali. Kot da je potrebna pot v tujino, da šele spoznaš, kdo se s tem ukvarja v naši regiji. Problematika sodelovanja sestoji iz možnosti koriščenja različnih zgodovinskih arhivov kot tudi na dostopnosti samih rezultatov raziskovanja. Čeprav je slednja sedaj do neke mereolajšana zahvaljujoč tehnološkemu razvoju in digitalizaciji, pa so poskusi izgradnje skupnega foruma za izmenjavo informacij in študij znotraj tega poljaše vedno redki in kratkoročni. Časopis jugoLink. Pregled postjugoslovanskih raziskovanj predstavlja poskus za ustvarjanje ravno takega dolgoročnejšega foruma.

Cilj

Cilj je torej promocija najnovejših raziskovalnih projektov in del (ampak ne izključno) mladih raziskovalcev iz področja nekdanje Jugoslavije. Z objavljanjem del, ki se tičejo različnih znanstvenih šol in pristopov v tem prostoru, ki pa so že leta ločene ena od druge, se bo na ta načinpridobil edinstveni uvid v njihov zbor tem in interesnih področij. Razen tega se odpira možnost vzporejanja in primerjave raziskovalnih rezultatov, metod in teoretskih pristopov. Objavljeni teksti bodo v prvi vrsti namenjeni postjugoslovanski znanstveni javnosti, prav tako pa raziskovalcem iz nemškega govornega in tudi mednarodnegakonteksta, torej vsem, ki so zainteresirani za jugovzhodno Evropo. Glede na niz raziskovalnih institucij, ki rayiskujejo to področje, je profi tega časopisa definiran s potrebo informiranja o novih študijah iz regije. Teksti bodo objavljeni v sledečih jezikih: srbohrvaščino oziroma BHS, makedonskem in slovenskem jeziku; dela pa bodo pokrivala družboslovne discipline. Tematski fokus posameznih objav bo podvržen tako aktualnemu razvoju raziskovalnega dela u regiji kot tudi interesom znanstvene javnosti in uredništva.

Werbeanzeigen